Evenementen

* Velden met een rode ster dienen ingevuld te worden.

* Het aantal EHBO-ers wat u aangeeft is een indicatie, wij zullen op basis van een risico analyse en

   ervaring het aantal EHBO-ers bepalen.

** Bijvoorbeeld een ambulance, brandweer of beveiliging met bedrijfshulpverlening.

 

Dit formulier kunt u na het invullen mailen naar:

 

hulpverlening@ehbo-nieuwvennep.nl

De aanvragende instantie dient zo mogelijk te zorgen voor:

  1. Verlichte behandelruimte (binnen) met in de buurt water.
  2. Parkeerplaats voor auto ehbo-er

Overige voorwaarden waar de aanvrager aan moet voldoen:
  • Hulpaanvragen dienen minimaal twee maanden (indien meer dan 2 ehbo-ers nodig zijn) en anders een maand  tevoren ingeleverd te zijn op bovenstaand adres.
  • Hulpaanvragen dienen schriftelijk te gebeuren.
  • Behandel de EHBO-ers als uw gast, zorg voor een beschutte zitplaats en zorg dat ze regelmatig te drinken krijgen en zonodig een lunch.
  • Wij kunnen gezien het gebrek aan vrijwilligers geen zekerheid bieden dat uw aanvraag zonder meer gehonoreerd zal worden.

De kosten voor EHBO zijn afhankelijk van de duur en tijdstip van het evenement en het aantal EHBO-ers wat door ons noodzakelijk word geacht.

Wij zorgen ervoor dat u in ieder geval een week van tevoren bericht ontvangt of uw aanvraag al dan niet gehonoreerd wordt. Bij onverhoopte problemen kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersoon.