Programma 2017-2018
maandag, 05 februari 2018 00:00

Uitleg

Voor de verlenging van de geldigheid van het Eerste Hulp diploma moet u alle 7 onderdelen volgen.

Competentie kunt u tonen door aan de les actief deel te nemen, waaruit moet blijken dat u de stof

voldoende beheerst. Een instructeur kan u verplichten een les/onderwerp nogmaals te volgen

of een competentietest uit te voeren, indien de getoonde competentie als onvoldoende is beoordeeld.

LET OP:

· Bij het niet volgen van de lessen, vervalt de geldigheid van uw volledige Eerste Hulpdiploma en

u   wordt uw diploma omgezet in een getuigschrift.

Indien er een weeralarm zal worden afgegeven, dan zullen wij als EHBO.vereniging deze ook opvolgen.

Op de dag van een eventueel weeralarm zal de betreffende EHBO les die avond/dag komen te vervallen.

LAST_UPDATED2